5. Как помага психотерапията?

Психотерапевтът, благодарение на професионалната си роля, ни съпровожда в справянето с болката, разочарованията, загубите, травмите; придружава ни в посока на развиване на нашия личен ресурс и ни помага да се справяме с житейските предизвикателства.

Психотерапията ни предоставя защитена среда, в която трудните за нас преживявания могат да бъдат изследвани и преработвани.

Преживяванията, които наричаме симптоми, често са само върха на айсберга на нашите проблеми. Психотерапията помага не само за преодоляването на  симптомите, но също така, ни дава възможност да разберем смисъла на проблемите и вътрешните си конфликти и да намерим ефективен начин за справяне с тях. А това пък допринася да развием личността си като цяло.

DSC_0093 r

Психотерапевтът не ни дава готови решения, тъй като житейският опит и историята на всеки човек е различна. В психотерапевтичния процес ние заедно търсим специфично, отнесено към отделната личност, решение и подход.