6. Как помага психотерапията?

Психотерапията ни предоставя защитена среда, в която трудните за нас преживявания могат да бъдат изследвани и преработвани.

Често онова, което наричаме симптоми, е само върхът на айсберга на нашите проблеми. Психотерапията помага не само за преодоляването на симптомите, но също така ни дава възможност да разберем смисъла на проблемите и вътрешните ни конфликти и да развием ефективен и зрял начин за справяне с тях. Това допринася за развитието на личността ни като цяло.

Психотерапевтът не ни дава готови решения и съвети, тъй като житейският опит и историята на всеки човек е различна. В психотерапевтичния процес ние заедно с психотерапевта изследваме специфичните, отнесени конкретно към нас идеи, решения, стратегии и подходи.

През своята професионална роля психотерапевтът ни съпровожда в преработването на болката, разочарованията, загубите, психичните травми; подкрепя ни в посока развиване на нашия личен ресурс за справяне с житейските предизвикателства.

 

DSC_0093 r