8. Какъв човек не е подходящо да изберем за свой психотерапевт?

  • Човек, с когото имаме лични отношения (роднина, приятел, интимен партньор);
  • Човек, с когото имаме или сме имали йерархични отношения – свой подчинен или шеф;
  • Човек, който е или е бил наш учител или супервизор в определен период от живота ни;
  • Човек, с когото имаме много общи познати или е възможно да срещаме често в други обстоятелства извън психотерапевтичните сесии.Важно е да знаем, че  не е добра практика, хора, които са близки да посещават паралелно един и същ психотерапевт.Смесването на различни роли и отношения може да попречи на неутралността и обективността на терапевта, да създаде конфликт на интереси и да окаже влияние върху грижата за най-добрия интерес на клиента.

    DSC_0101 1

    Намирането на психотерапевт започва с практически въпроси като професионална квалификация, принадлежност към професионални асоциации, квалификация, цена на сесиите, локация на кабинета и т.н. Впоследствие е важно да си дадем сметка дали се чувстваме добре с избрания психотерапевт и дали можем да му се доверим. В крайна сметка изборът на психотерапевт е личен въпрос, а изграждането на работеща терапевтичната връзка е ключово за ефективността на терапията, независимо дали се провежда на живо или онлайн и дали психотерапевтът е с множество квалификации или е психотерапевт-специализант, работещ под супервизия.