9. Какъв човек не е подходящо да изберем за свой психотерапевт?

   • Човек, с когото имаме лични отношения (роднина, приятел, интимен партньор).
   • Човек, с когото имаме или сме имали йерархични отношения – били сме му подчинени или сме му били ръководители (директор, мениджър и др.).
   • Човек, който е или е бил наш учител или супервизор в определен период от живота ни.
   • Човек, с когото имаме много общи познати или когото е възможно да срещаме често в други обстоятелства извън психотерапевтичните сесии. Важно е да знаем, че не е добра практика, хора, които са близки, да посещават паралелно един и същ психотерапевт. Смесването на различни роли и отношения може да попречи на неутралността и обективността на терапевта, да създаде конфликт на интереси и да окаже влияние върху грижата за най-добрия интерес на клиента.

В раздел 12. За етиката в психотерапията по-детайлно са обяснени професионалните принципи, към които се придържа психотерапевтът и техният смисъл.

Търсенето ни на психотерапевт започва с практически въпроси, като професионалната му квалификация, принадлежност към професионални асоциации, цена на сесиите, локация на кабинета и т.н. Впоследствие е важно да си дадем сметка дали работим добре с избрания психотерапевт и дали можем да му се доверим.

Изборът на психотерапевт е личен въпрос, а изграждането на работеща психотерапевтична връзка е ключово за ефективността на терапията, независимо дали се провежда на живо, или онлайн и дали психотерапевтът е с множество квалификации, или е психотерапевт-специализант, работещ под супервизия.

DSC_0101 1