9. Обичайните етапи на започване на психотерапия са следните:

В първата среща се договаря продължителността на етапа на оценка (обикновено между 2 и 4 сесии), като на последната от тези сесии психотерапевтът формулира ясно проблема/проблемите, по които ще се работи и предлага как ще се осъществява психотерапевтичния процес. След това психотерапевтът и  клиентът се уговарят за рамката – кога ще се провеждат сесиите, колко често, с каква продължителност ще бъдат, какво ще е заплащането и как ще се осъществява, какви ще са ангажиментите на клиента и т.н. като постепенно преминават към същинската психотерапевтична работа.

Същинска психотерапевтична работа: тя започва след договарянето на психотерапевтичната рамка на работа в края на оценката.

Приключване на психотерапевтичната работа: периодът на приключване е различно структуриран при различните психотерапевтични подходи и може да продължи примерно между 1 и 12 сесии. В някои случаи, след приключването, може да бъдат уговорени индивидуални поддържащи сесии за следващ период от време.