Holds all the categories.

17. Представяне на различните психотерапевтични модалности

АНАЛИТИЧНА ЮНГИАНСКА ПСИХОТЕРАПИЯ   Юнгианската психотерапия е метод, основаващ се върху теоретичните основи на аналитичната психология на Карл Густав Юнг. Юнгианската психотерапия и анализа трансформира съзнанието и подпомага това, което Юнг нарича процес на психично оцелостяване (индивидуация). Както юнгианската психотерапия, така и юнгианската анализа, се основават върху откритието на Юнг е, че във всеки един…

18. Библиография

(1990) Strasbourg Declaration on Psychotherapy, https://www.worldpsyche.org/contents/12741/strasbourg-declaration-on-psychotherapy-of-1990 Атанасов, Н., Станчев, Д., Тарашоева, Г., (2005). Психотерапията като професия. Доклад, изнесен на Третия национален конгрес по психология (София, 28-30 октомври 2005) и публикуван в сборника от научни доклади на конгреса, издателство София, 2005., http://psychology-bg.org/wp-content/uploads/III-IV-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9D%D0%A0%D0%91.pdf БАП (2022) Етичен кодекс

2. Какво НЕ Е психотерапия?

Не е бързо лечение, тъй като тя цели дълбока психична промяна. Не е еднократна среща, а процес. Не е приятелска подкрепа и изслушване. Не е обучение. Не е лекция. Не е семинар. Не е коучинг. Не е уъркшоп. Не е семинар за личностово развитие. Не е трениране в социални умения. Не е невролингвистично програмиране (НЛП).…

Поддържане на Регистър на психотерапевтите

От 2006 година БАП създава и поддържа национален Регистър на професионалните психотерапевти за България. Вписаните психотерапевти отговарят на европейските професионални стандарти за квалификация и практикуване на психотерапия. Каква е разликата между членство в БАП и вписване в Регистъра на психотерапевтите? Членове на БАП могат да бъдат професионалисти от областта на помагащите професии, практикуващи или изучаващи някой от официално представените методи…