Holds all the categories.

Поддържане на Регистър на психотерапевтите

От 2006 година БАП създава и поддържа национален Регистър на професионалните психотерапевти за България. Вписаните психотерапевти отговарят на европейските професионални стандарти за квалификация и практикуване на психотерапия. Каква е разликата между членство в БАП и вписване в Регистъра на психотерапевтите? Членове на БАП могат да бъдат професионалисти от областта на помагащите професии, практикуващи или изучаващи някой от официално представените методи…

Конференции на БАП

XI Научно-практическа конференция “Отстояния”, 28 – 29 май 2022 г., гр. София Кръгла маса за стандартите в психотерапията, 30 март 2021 г., гр. София Х Конференция по психотерапия “РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО”, 21-23 февруари 2020 г., гр. София Кръг за разговор: „Перспективи пред професията психотерапевт“, 21.02.2020 г., гр. София (в рамките на Х Конференция по психотерапия…

Партньори

Световен съвет по психотерапия Европейска асоциация по психотерапия Дружество на психолозите в РБългария

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ

Бюлетини на Европейската асоциация по психотерапия 05/13/2020 – EAP special member information | covid-19 special programs & guidelines 03/19/2020 – EAP special member information | covid-19 Ръководство за преминаване към отдалечена работа с деца по време на кризата Covid-19 /Guidance for moving to remote working with existing child clients during the Covid-19 crisis – на английски…

Регистър на психотерапевтите

Александър Маринов Психотерапевт, София Анна Димова Психотерапевт, София Антоанета Христова Психотерапевт, Регистъра, София Боряна Ангелова mПсихотерапевт, Регистъра, София Боян Страхилов Психотерапевт, София Валентина Лесенска Психотерапевт, София Ваня Николова Психотерапевт, Регистъра Ваня Ранкова Психотерапевт, София Венцеслав Вътов Психотерапевт, София Весела Вътева Психотерапевт, София Виргиния Захариева Психотерапевт, София Галина Дойчинова Психотерапевт, София Гълъбина Тарашоева Психотерапевт, София Даниела…

Как да използваме психотерапията?

Пътеводител за клиента Създадохме този Пътеводител с идеята да помогнем на всички, които имат нужда или желание да получат професионална психотерапевтична подкрепа, да се консултират или просто да се ориентират в морето от понятия, свързани с психичното здраве. В текста използваме първо лице, не само защото сме съпричастни към проблемите на хората по силата на…

Професионален кодекс

Българската асоциация по психотерапия обединява голям брой професионалисти и организации, като системно установява и поддържа общи стандарти, регламентиращи професията “психотерапевт” в България. Асоциацията осъществи редица важни проекти, като създаването на националния Регистър на психотерапевтите, изработването и осъвременяването на документи, които служат за професионалната регулация – Етичен кодекс, Стандарти за обучение и практикуване, описание на ключовите компетентности на психотерапевтите, изготвено и…

1. Какво е психотерапия?

Психотерапията е ефективен научно базиран подход за психологично лечение на хора с различни видове емоционални трудности и психосоматични оплаквания. Не е необходимо да имате “диагноза” за да използвате психотерапията. Хора, които срещат проблеми в отношенията си, които са преживели загуби, чувстват се потиснати, имат силно безпокойство, изпитват празнота или загуба на смисъл в живота или просто…

10. Първа среща с психотерапевта

Когато за пръв път се срещаме с психотерапевт, независимо дали на живо или онлайн, е възможно да имаме много въпроси. Препоръчва се първата среща да бъде осъществена на живо, независимо в какъв формат ще продължи по-нататък самата психотерапия. Възможно е въпросите да изникнат след първата сесия или между сесиите. Винаги имаме право да ги зададем…